Temizlik

Temizlik

1.      AMAÇ ve KAPSAM :

Bu prosedürün amacı, Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerini sorumluları ile birlikte tanımlamaktır.

Bu prosedür Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün verdiği tüm hizmetleri kapsar

2.      TANIMLAR VE KISALTMALAR:

 Konteyner :Apartman ve çevreden çıkan çöplerin konulduğu galvaniz çöp kutularıdır. 0.8m

3.      SORUMLULAR:

Bu prosedür Temizlik İşleri Müdürü tarafından hazırlanır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne uygunluk açısından Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörü tarafından doğrulanır ve Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Bu prosedürün yürütülmesinden müdürlükte görevli olan personel sorumludur. Prosedürün kullanıcıları da müdürlükte görev yapan personeldir.

4.      PROSEDÜR AYRINTISI:

4.1 Evrak Kayıt Faaliyetleri

Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Yasası’na göre teşkil edilen Müdürlüklerinden olup, Belediye Başkanı’nın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapar. Müdürlüğümüze gelen – giden evraklar; kurum içi ve kurum dışı olarak gelmektedir. Kurum dışından gelen tüm evraklar Yazı İşleri kayda girdikten sonra kayıt numarası alarak müdürlüğümüz gelen-giden evrak kayıt defterine kaydı Kalem Personeli tarafından yapıldıktan sonra müdüre gönderilir. Konunun içeriğine göre müdür ilgili personele evrağı havale eder ve gerekli talimatları verir. İlgilisi tarafından gerekli kontroller ve işlemler yapıldıktan sonra yazışma gerekiyor ise iki nüsha olarak cevap yazısı Kalem Personeli tarafından hazırlanır. Evrak sırası ile müdür, başkan yardımcısı, başkan onayı alındıktan sonra müdürlüğümüzün giden evrak kayıt defterinden sıra nosu alarak bir nüshası Yazı İşlerine gönderilir. Diğer nüshası ise ilgili gelen-giden evrak klasöründe arşive kaldırılır.

4.2 Serdivan Belediyesi Sınırları İçerisinde Cadde ve Sokakların Temizliği;

Pazar yerlerinin süpürülmesi ve yıkanması; Müdürlüğümüzce her yıl aralık ayında yapılan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi Hizmet alımlarına göre Temizlik İhaleleri, müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu özel şartname ve kanunda belirtilen teknik şartnameye uygun olarak ihale yapılır, İhaleyi alan firma, Serdivan Belediyesi sınırlarında mevcut cadde ve sokakların belli bir program dahilin de temizliğini gerçekleştirir. Haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarların kurulduğu yerlerin çöpünü alır, süpürür, pazar alanları, alt geçitler ve meydanların yıkamasını yapar.

 4.3 İhale Edilen Tüm İşlerin Takibi ve Kontrolleri;

Kontrol sorumlusu, kontrol mühendisi ve kontrol amiri (müdür) tarafından günlük olarak araç programları, bölgesinde kontrol edilir.

Müetahhit tarafından çalıştırılan araç ve işçi personelin yapmış olduğu işin aylık hak edişleri her ayın birinde kontrol mühendisi tarafından hak edişi yapılır ve imzalar, sonrasında kontrol amiri (müdür) tarafından onaylanır ve başkan yardımcısı tarafından da görülür. Onaylanan evrak önce evrak kayıt defterinden giden evrağa numara verilir ve ödemenin yapılabilmesi için hesap işlerine zimmet ile gönderilir.

4.4 Boş Alanlardaki Molozların Toplanması;

Müdürlüğümüz kontrol elemanları veya vatandaşlarımız tarafından bildirilen molozlar toplanarak açık araçlar ile Büyükşehir Belediyesine ait döküm sahasına nakledilir. 

4.5 Evsel Atıklarının Toplanması;

İhale ile işi alan firma kendisine ait çöp araçları ve personeli ile cadde, sokak, apartman vb. muhtelif yerlerindeki çöpleri toplar, çöp konteynerlarını boşaltır, konteynerların çevresi ilaçlanır veya kireçlenerek hijyen sağlanır. Alınan çöpler Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait çöp transfer istasyonuna nakli yapılmasını sağlar. Müdürlüğümüz personeli tarafından periyodik olarak alan kontrolleri yapılır.

Vatandaş tarafından yapılan talepler yazılı veya sözlü olabilir. Talep veya şikayet yazılı ise evrak Yazı İşlerinden havale edilerek müdürlüğümüze gelir. Talep veya Şikayet sözlü ise kullanılan sampaş programına kaydı yapılır. Şikayet ve Talepler günlük olarak takip edilerek gerekli görüldüğünde kullanılan sampaş programı üzerinden raporları alınır. Belediyemize veya doğrudan müdürlüğümüze vatandaşlar tarafından yapılan çöpler ile ilgili şikayetler ihale edilen firmaya bildirilerek gereğinin yapılması sağlanır.

Çöp konteynerı ihtiyacı olan cadde ve sokaklara 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu göre müdürlüğümüz tarafından satınalma yolu ile mal alımı yapılarak, planlanan yerlere dağıtımı yapılır.Tıbbi Atıklar; Belediye sınırlarımız içerisindeki 20 yataklıdan aşağı olan sağlık kurumları ve özel muayenehanelerin tıbbi atık alım sözleşmelerinin müdürlüğümüzce yapılması ve bu atıkların özel araç ile tıbbi atık toplama ekibimiz ile alınarak Büyükşehir Belediyesi Yıkama Tesislerine götürür. Tıbbi Atık Toplama Ekibimiz altı ayda bir tam teşekkülü sağlık kontrolü ve koruyucu aşıları yapılır, kendilerine özel koruyucu kıyafetler verilir. Açık arsalardaki otların temizlenmesi; açık arsa alan ve benzeri yerlerdeki gelişi güzel yetişmiş, çevrede olumsuz görüntü oluşturan ot, çimen vb. benzeri bitkilerin biçilerek temizlenmesi işi yapılmaktadır.

4.6 Park Bahçe Faaliyetleri:

Park, çocuk bahçeleri ve yeşil sahaların gerek yeniden tanzimi ve gerekse eskilerin onarılması ve yaşatılması için lüzumlu olan toprak taşıma, moloz atma, çukur açma, kamyon yükleme ve boşaltma, gübre aktarma ve nakletme, taş, çimento, kum, mıcır ve çöplerin kamyona yüklenip taşınması, boşaltılması ve yeşil sahalardaki otların biçilmesi vs. gibi tüm park hizmetleri bahçe işçileri tarafından gerçekleştirmektedir. Münferit olarak verilmiş görevlerden koru, köşk, çocuk bahçesi, yeşil saha ve refüjler de olacak her türlü teknik işler yapılmaktadır.

4.7 İlaçlama Faaliyetleri:

Sinek ve sivri sinek, bit, pire, fare ilaçlaması ile ilgili işleri İlaçlama sorumlusu tarafından takip edilerek yapılan faaliyetler konusunda müdür bilgilendirilmektedir.

4.8 Geri Dönüşüm Faaliyetleri:

Belediyemiz sınırları içerisindeki geri dönüşüm atıkları sözleşme yapılan firma tarafından toplanmakta ve atık miktarlarına ait raporlar firmanın çevre mühendisi tarafından düzenlenerek müdürlüğümüze teslim edilmektedir.

4.9 Sokak Hayvanlarının Toplanması Faaliyetleri

Telefon, dilekçe yada e-posta yolu ile gelen şikayetler kullanılan sampaş programı üzerinden kalem personeli tarafından kayda alınır. Sokak hayvanları toplama sorumlusuna haber verilerek Sokak hayvanlarının toplanması, rehabilitasyon merkezine naklinin gerçekleştirilmesi, kısırlaştırılan ve aşılanan hayvanların alındığı ortama bırakılması sağlanır.

4.10 Stadyum Bakım Onarım Faaliyetleri

Statlarımızın bakım, onarım ve temizliğinin yapılması, organizasyonlardaki aksaklıkların giderilmesi spor kompleksi sorumlusu tarafından gerçekleştirilir. 

4.11 İşçi Personelin Puantajlarının Tutulması

Müdürlüğümüz kadrosunda olan işçi personelin maaşlarını hesaplamak ve özlük işlemlerinin yapılması için puantör tarafından tutulan kayıtlar; İşçi personel müdürlük bünyesinde çalışıyor ise günlük puantajları puantaj defterine işlenir. Diğer müdürlüklerde çalışan işçilerin ise her ayın on ikisinde müdürlüğümüze puantaj cetvelleri gelir. Müdürlük personeli ile diğer personelin tümüne bir puantaj cetveli düzenlenir. Puantör ve müdür tarafından imzalandıktan sonra hesap işleri müdürlüğüne maaşları yapılmak üzere gönderilir. Ayrıca; vizite kağıdının düzenlemesi, işten ayrılan veya emekliliği gelen personelin kıdem tazminatının hesaplanması izinlerinin yazılması vb. personel özlük işlemlerinin takibi puantör tarafından gerçekleştirilmektedir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği

5393 Sayılı Belediye Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale KanunuSite üzerinde kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz

Çerez Politikası