Serdivan'ın Kentsel Gelişimi

Kentlerimizin nüfusu hızla artmaktadır. Kentsel alanların gerek doğal nüfus artışı gerekse fiili nüfus artışı karşısında koruma-kullanma dengesi içinde yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ifade edilen kentsel gelişmenin sürdürülebilir bir nitelik taşıması gerekmekte ve bu konudaki en önemli görev belediyelere düşmektedir.

Serdivan’ın ilçe statüsü kazanmadan önceki yüzölçümü 25.342.023 m2 (2.500 ha) iken ilçe statüsü kazandıktan sonra yeni bağlanan yerlerle birlikte 113.311.311 m2 (11.331 ha) olmuştur. Yeni bağlanan yerlerin toplam yüzölçümü 87.969.288 m2 (8.796 ha) olarak tespit edilmiştir.

İlçe statüsü öncesi Serdivan genelindeki imarlı alan miktarına bakıldığında Esentepe Mahallesi dahil olmak üzere toplam 18.170.000 m2 (1.817 ha) alanın planlı olduğu görülmektedir. Bu rakam, Serdivan Belediyesinin mera, orman gibi alanların dışında kalan bölgeleri büyük oranda planladığını göstermektedir. Ancak yeni durum ile birlikte planlı olmayan alan sayısı artmış olmaktadır.

Yeni bağlanan yerleşim birimlerinden Selahiye’nin tamamı 3.570.367 m2 olmak üzere planlıdır. Beşköprü toplam 4.709.000 m2 alan içinden 4.243.145 m2, Kazımpaşa toplam 8.375.309 m2 alan içinden 1.796.743 m2, Yazlık ise toplam 21.560.288 m2 alan içinden 5.933.404 m2 planlı alana sahiptir.

Yeni Bağlanan Yerlerin Yüzölçümleri ve Planlı Alan Ölçüleri

Yerleşim Birimi

Yüzölçümleri (m2)

Planlı Alan (m2)

Aşağıdereköy

9.233.048

-

Beşevler

7.356.760

-

Beşköprü

4.709.000

4.243.145

Çubuklu

7.422.529

-

Dağyoncalı

5.221.457

-

Kazımpaşa

8.375.309

1.796.743

Kızılcıklı

4.492.815

-

Kuruçeşme

3.826.464

-

Meşeli

7.314.683

-

Selahiye

3.570.367

3.570.367

Yazlık

21.560.288

5.933.404

Yeşildere

2.996.414

-

Yukarıdereköy

6.599.154

-

Tablodaki veriler de gösteriyor ki, yeni bağlanan bölgelerin büyük kısmı planlamayı beklemektedir. Önceki durumda Serdivan’ın %71,9’u planlı alan iken yeni durumda sadece %30’u planlı alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son 10 yılda 921 hektarlık alan imara açılmıştır. Söz konusu dönemde (2009 hariç) toplam 1420 adet ruhsat verilmiştir. Bu arada 30 adet inşaat kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılırken, inşaata ruhsatsız başlayan 107 adet yapı için başlangıç aşamasında müdahale edilerek ruhsat verilmiştir. Dolayısıyla, imar uygulamalarında kentsel gelişmenin olumsuz bir seyir izlememesi temel ilke olarak benimsenmiştir. Gerek uygulama imar planlarının tamamlanma hızı, gerekse yapı kontrol faaliyetleri, Serdivan’ın kentsel gelişmesi için umut vericidir.

Toplam yüzölçümü 11.331 hektar olan Serdivan ilçesinin kentsel altyapı durumuna bakıldığında ilçe sınırları içerisinde olan asfalt yol durumu (Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı dahil) 148.585 metredir. 2009 yılı itibariyle 15.485 metre parke yol ve 68.679 metre stabilize yol ilçe sınırları içerisinde inşa edilmiş bulunmaktadır. Hızla yapılaşmanın devam ettiği ilçede, yol miktarının da katlanarak artacağı tahmin edilmektedir.

Serdivan’da bulanan yeşil alan ve parklara gelince, toplamda 125.000 m2 park ve yeşil alan (ormanlar ve özel bahçeler hariç) bulunmaktadır. Bu büyüklüğün, 6 adeti genel park niteliğinde iken 37 adeti de çocuk bahçesidir


Site üzerinde kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz

Çerez Politikası